3F Superliga og 1. Division afprøver PCR-test for coronavirus med svar på 30 minutter

Divisionsforeningen skyder et pilotprojekt i gang sammen med Qlife og KMD om at lynteste spillere for corona i situationer, der kræver hurtigt svar. Muligheden for at lave PCR-test uden, at prøverne skal forbi et laboratorium, skal vise, hvordan private udbydere kan bidrage til at øge testkapaciteten decentralt med valide resultater.

Danmarks testkapacitet er en vigtig brik i kampen mod coronavirus, og private leverandører bliver i stigende grad nævnt som en mulighed for at øge kapaciteten og speede forløbet op fra test til resultat. Hidtil har det dog skortet på private løsninger med PCR-tests, der ikke krævede, at prøverne skulle analyseres på et laboratorium. Svartiden har derfor som udgangspunkt været et halvt til et helt døgn.

Men nu skydes et pilotprojekt i gang i regi af det samarbejde, som Divisionsforeningen i forvejen har med Qlife og KMD. Pilotprojektet skal afprøve sikre lyntests som et supplement til det eksisterende test-setup i 3F Superliga og 1. Division.

”Potentialet i lyntests med pålidelige svar er kæmpestort for professionel fodbold. Det er et scoop, at vi nu kan supplere de ugentlige tests med sikre lyntests, når vi har behov for at få svar hurtigt. Det kan for eksempel være, hvis en spiller pludselig begynder at udvise symptomer, eller hvis et hold får en spiller til prøvetræning,” forklarer direktør Claus Thomsen fra Divisionsforeningen.

I dag testes alle spillere og trænere i 3F Superliga og 1. Division én gang om ugen med PCR-tests fra Qlife, som analyseres på laboratorium. Da der i dette setup er transporttid, får de klubber, der ligger længst væk fra laboratoriet, først resultatet dagen efter selve testen er foretaget. Men ved at placere Qlifes særlige Egoo.Health-testenheder decentralt hos tre forskellige klubber i landet, får alle klubber i 3F Superliga og 1. Division mulighed for meget hurtigere svar.

”Vi kan her afprøve et test-setup, som – når det modnes yderligere – kan have en markant positiv indflydelse på Danmarks evne til at komme fornuftigt gennem den resterende del af Covid-19-pandemien,” fortæller Thomas Warthoe, administrerende direktør i Qlife.

KMD’s rolle er at udvikle den digitale infrastruktur, der opsamler og registrerer alle tests og resultater og sørger for, at hver klubs læge kun har adgang til data fra sin egen klub. KMD fungerer endvidere som bindeled mellem klubberne og Qlife, som er delvist ejet af KMD.

”Når man kan teste validt uden behov for laboratorieressourcer og med svar på en halv time, kan det være med til at holde større dele af samfundet åbent og skaffe hurtig afklaring om smitte til gavn for alle,” udtaler Christian Binggeli-Winter, områdedirektør i KMD, og fortsætter:

”Det kan få stor indflydelse på erhvervslivet, som er økonomisk presset af krisen. Man kan forestille sig, at løsningen samtidig kan udbredes sådan, at sårbare grupper og ældre fortsat kan få sikre besøg.”

Pilotprojektet starter mandag den 7. december med udrulning af testenheder placeret i Brøndby, Vejle og Randers.

Fakta om lyntests fra Qlife

  • Pilotprojektet med de decentrale testenheder Egoo.Health gør det muligt for oplært personale i alle de professionelle klubber at gennemføre lyntests døgnet rundt.
  • Lyntesten supplerer den ugentlige rutinetest af spillere og trænere, som har kørt siden maj 2020.
  • Qlife benytter PCR-tests med høj præcision i såvel lyntests som laboratorieanalyse. Det er den samme metode, som benyttes i det offentlige sundhedsvæsen, hvor man tester for viruskopier og ikke antigener.

Læs mere om coronatests med Qlife: https://www.kmd.dk/loesninger-og-services/loesninger/data-og-analyse/kmd-Qlife

For yderligere oplysninger kontakt:

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, thom@df.dbu.dk, 2068 3055

Anne Rosa Simonsen, pressechef, gfs@kmd.dk, 2063 3133

Thomas Warthoe, CEO i QlifeTW@egoo.health, 2163 3534