Love og regler

Turneringsregler

Propositioner for Herre-DM 2021-2022

Propositioner for Pokalen 2021-2022

 


Cirkulærer

Cirkulære nr. 9 af 2020
VAR i Superligaen og udvalgte kampe i de afsluttende runder i Herre-LP

Cirkulære nr. 12 af 2021
Overgangsperioder og tredjemandsrettigheder i Herre-DM
Bilag A – Midlertidig dispensation for internationale spillere i Ukraine og Rusland

Cirkulære nr. 13 af 2021
Oplysningskrav til klubber i 2. og 3. division 

Cirkulære nr. 14 af 2021
Tilbagekaldelse af kontrakttilladelse for klubber i Herre-DM

Cirkulære nr. 15 af 2021
Reklamer, logoer mv. på spillerdragten i kampe i Herre-DM og for Herre-DM klubber i de afsluttende runder i Herre-LP 

Cirkulære nr. 16 af 2021
Midlertidigt Covid-19 regelsæt  

Cirkulære nr. 18 af 2021
Fusioner, overbygninger og øvrige samarbejdsforhold (DBU Cirkulære 119)

Cirkulære nr. 20 af 2022
Sikkerhed og orden på stadions
Bilag A
Bilag B

Cirkulære nr. 21 af 2022

Kontrakttilladelse i forbindelse med overdragelse af væsentlig indflydelse over klubber i Herre-DM og divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed

Circular no. 21 of 2022
Contract License in Connection with the Acquisition of Significant Influence of Clubs in the Men’s National Championship and Mutual Independence of Division Clubs

For øvrige cirkulærer henvises til DBU’s website.


Disciplinærregler

Disciplinære bestemmelser


Licensregler

 

Superliga 

Superligamanual 2022-2023

Bilag Superligamanualen.

Tilstandskrav Superliga.

Pleje- og beredskabsplan Superliga.

Danish Superliga Manual 2022-2023

 
1. division

1. divisionsmanual 2022-2023

 

Øvrige

Krav til danske fodboldstadioner – Stadionkrav ed. 2021

Certificeret billetleverandører 2021-2022

For erklæringer henvises til DBU’s website.