Love og regler

 

Turneringsregler

Turneringsregler for Herre-DM 2023-2024 

Turneringsregler for Herre-LP 2023-2024


Cirkulærer

Cirkulære nr. 9 af 2020
VAR i Superliga og udvalgte kampe i de afsluttende runder i Herre-LP

Cirkulære nr. 13 af 2021
Oplysningskrav til klubber i 2. og 3. division 

Cirkulære nr. 14 af 2021
Tilbagekaldelse af kontrakttilladelse for klubber i Herre-DM

Cirkulære nr. 15 af 2021
Reklamer, logoer mv. på spillerdragten i kampe i Herre-DM og for Herre-DM klubber i de afsluttende runder i Herre-LP 

Cirkulære nr. 18 af 2021
Fusioner, overbygninger og øvrige samarbejdsforhold (DBU Cirkulære 119)

Cirkulære nr. 21 af 2022
Kontrakttilladelse i forbindelse med overdragelse af væsentlig indflydelse over klubber i Herre-DM og divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed

I forbindelse med erhvervelse af væsentlig indflydelse over en klub i Herre-DM, bedes oplysninger jf. cirkulærets § 2 indsendt til Divisionsforeningens kontraktadministration på kontrakt@df.dbu.dk og administrationsgebyr på DKK 7.500 indbetalt på Divisionsforeningens konto: Regnr.: 5328 / Kontonr.: 0000250959.

Spørgsmål i relation til cirkulæret eller ejerskaber i det hele taget kan rettes til Ole Knudsen på tlf. +45 20 34 16 16 / olek@df.dbu.dk eller Julie Jørgensen på + 45 61 19 09 05 / juli@df.dbu.dk.  

     Declaration no. 1
     Declaration no. 2

Circular no. 21 of 2022
Contract License in Connection with the Acquisition of Significant Influence of Clubs in the Men’s National Championship and Mutual Independence of Division Clubs

Upon acquisition of significant influence in a football club participating in the Men’s National Championship, please submit the information listed in Art. 2 of the circular to the contract adminitration of the Danish League via e-mail to kontrakt@df.dbu.dk and transfer an administration fee of DKK 7.500 to the bank account of the Danish League: Reg. no.: 5328 / Account no.: 0000250959.

For questions to the circular or ownerships in general, please contact Ole Knudsen on + 45 20 34 16 16 / olek@df.dbu.dk or Julie Jørgensen on + 45 61 19 09 05 / juli@df.dbu.dk.

     Declaration no. 1
     Declaration no. 2

Cirkulære nr. 23 af 2022
Kontrakter uden reelt indhold

Cirkulære nr. 24 af 2022
Renteberegning ved udestående løn eller andre kontante ydelser

Cirkulære nr. 25 af 2022
Beskyttelse af spillere under 15 år 

Cirkulære nr. 26 af 2022
Kontraktklubber under rekonstruktionsbehandling og nye kontrakter under rekonstruktionsbehandlingen

Cirkulære nr. 27 af 2022
Regler for ændring af holdnavn

Cirkulære nr. 29 af 2022
Registrering af kontraktklubber ved Erhvervsstyrelsen

Cirkulære nr. 30 af 2022
Helbredsundersøgelse og arbejdstilladelse i forbindelse med indgåelse af spillerkontrakter
     Samtykkeerklæring
     Consent Form

Cirkulære nr. 31 af 2022
Leje af spillere i Herre-DM

Cirkulære nr. 32 af 2022 
Regler om overgangsperioder og tredjemandsrettigheder i Herre-DM

Cirkulære nr. 34 af 2023
Bindende FIFA-regler 

Cirkulære nr. 35 af 2023
Misligholdelse af klubbers økonomiske forpligtelser samt ophævelse af en spillerkontrakt som følge af klubbens hævebegrundende misligholdelse 

Cirkulære nr. 36 af 2023 
Sikkerhed og orden på stadion 
     Bilag A – Medrejsende kontrollører
     Bilag B – Superligas fælles ordensreglement
     Guidelines SoMe og klubmedier
     Guidelines SoMe and Club Media

Cirkulære nr. 37 af 2023
Autoriseret sundhedspersonale i 2. division og 3. division

For øvrige cirkulærer henvises til DBU’s website.

 


Disciplinærregler

Disciplinære bestemmelser

 


Licensregler 2023-2024

 

Superliga 

Superliga licensmanual 2023-2024

Bilag Superligamanualen.

Tilstandskrav Superliga.

Pleje-og-beredskabsplan

Danish Superliga Manual 2023-2024

 
1. division

1. divisions licensmanual 2023-2024

Bilag 1. divisionsmanualen 

 

Øvrige

Stadionkrav ed. 2022

Certificeret billetleverandører 2023

 

For erklæringer henvises til DBU’s website.

 

Licensregler 2022-2023 

 

Superliga

Superligamanual 2022-2023 

Bilag Superligamanualen.

Tilstandskrav Superliga

Pleje- og beredskabsplan, Superliga

Danish Superliga Manual 2022-2023 

 

1. division

1. divisionsmanual 2022-2023

Bilag 1. divisionsmanualen 

 

Øvrige

Stadionkrav ed. 2021

Certificeret billetleverandører 2021-2022

For erklæringer henvises til DBU’s website.