Sikkerhedschef A+

Se introduktionsvideo til Sikkerhedschef A+ uddannelsen ved at klikke her:

Sikkerhedschef A+ uddannelsen er en overbygning på sikkerhedschef A uddannelsen.

I en verden der konstant forandrer sig, har Divisionsforeningen udarbejdet en uddannelse, der skal højne det sikkerhedsmæssige niveau ved afvikling af kampe i den bedste danske fodboldrække. Uddannelsen udbydes til personer, der er ansat som sikkerhedschef/sikkerhedschef-koordinator i Superligaen eller 1. division. For yderligere beskrivelse af kravene se venligst uddannelsesbeskrivelsen.

Uddannelsen afvikles over flere samlinger i Fodboldens Hus i Brøndby, hvor der tilknyttes instruktører og undervisere fra bl.a. politiet, fankoordinatorer fra udland, beredskabet, dommerverdenen og Politiets Efterretningstjeneste. Undervisningen er tilrettelagt, så deltagerne får konkrete værktøjer, der efterfølgende kan implementeres i klubben. Undervejs og som afslutning på uddannelsen vil deltageren gennemgå en skriftlig og mundtlig eksamen.
Læs hele uddannelsesbeskrivelsen fra 2022 her:
Sikkerhedschef uddannelse A+

Pris:
Prisen er kr. 20.000 per kursist (ex moms).

Betingelser:
Forud for tilmelding til sikkerhedschef-uddannelsen A+ skal den studerende som minimum have bestået følgende uddannelser:

1. Den lovpligtige kontrolløruddannelse
2. Sikkerhedschefuddannelsen A jf. klublicenskravene (grunduddannelsen)

Deltagelsespligt:
Den studerende deltager i samtlige planlagte undervisningsforløb rettet mod modulets tema og centrale fagområder med henblik på at opnå det for modulet beskrevne læringsudbytte. Det er deltagelsespligt i undervisningen (samtlige undervisningsdage). Den studerendes deltagelsespligt er en forudsætning for, at den studerende kan indstilles til den skriftlige og mundtlige eksamen.

Kommende kurser:
Der er ikke planlagt kurser for Sikkerhedschef A+ uddannelsen i 2023.

Hvis man ønsker mere information er man velkommen til at kontakte:
Sikkerhedschef Kasper Kragh på mail kasp@df.dbu.dk.