Sikkerhedschef A+

Se introduktionsvideo til Sikkerhedschef A+ uddannelsen ved at klikke her:

Sikkerhedschef A+ uddannelsen er en overbygning på sikkerhedschef A uddannelsen.

I en verden der konstant forandrer sig, har Divisionsforeningen udarbejdet en uddannelse, der skal højne det sikkerhedsmæssige niveau ved afvikling af kampe i den bedste danske fodboldrække. Uddannelsen udbydes til personer, der er ansat som sikkerhedschef/sikkerhedschef-koordinator i Superligaen eller 1. division. For yderligere beskrivelse af kravene se venligst uddannelsesbeskrivelsen.

Uddannelsen afvikles over flere samlinger i Fodboldens Hus i Brøndby, hvor der tilknyttes instruktører og undervisere fra bl.a. politiet, fankoordinatorer fra udland, beredskabet, dommerverdenen og Politiets Efterretningstjeneste. Undervisningen er tilrettelagt, så deltagerne får konkrete værktøjer, der efterfølgende kan implementeres i klubben. Undervejs og som afslutning på uddannelsen vil deltageren gennemgå en skriftlig og mundtlig eksamen.
Læs hele uddannelsesbeskrivelsen fra 2022 her:
Sikkerhedschef uddannelse A+

Det næste hold på uddannelsen afvikles i februar og marts 2022. Se mere her:
Uddannelsesoversigt

Tilmeldingsfristen udløber den 20. december 2021.

Pris:
Prisen er kr. 20.000 per kursist (ex moms).

Betingelser:
Forud for tilmelding til sikkerhedschef-uddannelsen A+ skal den studerende som minimum have bestået følgende uddannelser:

1. Den lovpligtige kontrolløruddannelse
2. Sikkerhedschefuddannelsen A jf. klublicenskravene (grunduddannelsen)

Deltagelsespligt:
Den studerende deltager i samtlige planlagte undervisningsforløb rettet mod modulets tema og centrale fagområder med henblik på at opnå det for modulet beskrevne læringsudbytte. Det er deltagelsespligt i undervisningen (samtlige undervisningsdage). Den studerendes deltagelsespligt er en forudsætning for, at den studerende kan indstilles til den skriftlige og mundtlige eksamen.

Hvis man ønsker mere information er man velkommen til at kontakte:
Sikkerhedschef Kasper Kragh på mail kasp@df.dbu.dk.