Vedtægter

Herunder vises et uddrag af Divisionsforeningens vedtægter pr. 18. januar 2020. Den fulde udgave af vedtægterne finder du via linket nederst på siden.

                                                                   §1
Stk. 1

Foreningens navn er Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark. (Divisionsforeningen)

Stk. 2.
Foreningen er medlem af Dansk Boldspil Union (DBU) og den Europæiske Ligaforening (EPFL).

                                                                  §2

Stk. 1.
Foreningens formål er at skabe en effektiv ramme for udvikling og drift af klubfodbold på

eliteniveau i Danmark, og herunder at bidrage til at øge dansk klubfodbolds internationale
konkurrenceevne og at virke aktivt og ansvarligt for varetagelse af klubbernes interesser indenfor
rammerne af dansk fodbold som helhed.

Stk. 2.
Dette formål tilstræbes bl.a. opnået ved:
• At udskrive Danmarksturneringen (Herre-DM) efter vedtagne propositioner samt udskrive og
arrangere andre turneringer og kampe.
• At rådgive medlemmerne om alle forhold af relevans for deres og Foreningens virke såvel
nationalt som internationalt.
• At formidle og fastlægge regler og aftaler medlemmerne imellem og
• At varetage medlemmernes interesser udadtil.

                                                            §3

Stk. 1.
Foreningen repræsenterer divisionsklubberne officielt udadtil.

Stk. 2.
Som medlem af DBU er Foreningen og dens medlemmer underkastet de for DBU til enhver tid gældende
love og bestemmelser.

                                                                 §4

Stk. 1
Medlemmer af Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark er de klubber, der til enhver tid
deltager i Danmarksturneringen (Herre-DM).I relation til medlemskab starter en nyturnering umiddelbart efter afslutningen af en iga ngvæ
rende .

Stk. 2.
Medlemmernes love må i intet tilfælde stride mod de for Foreningen gældende love og bestemmelser.

Læs her: Divisionsforeningens vedtægter 18.01.2020