Kontrolløruddannelse

Kontrolløruddannelsen:
Bliv uddannet autoriseret kontrollør på 2 dage, med personligt idrætskontrollørkort.
For at kunne fungere og arbejde som kontrollør på de danske fodboldstadions, i Superligaen, 1. Division, 2. Division og 3. Division, skal man have gennemgået kontrolløruddannelsen og bestået test.

Uddannelsen er en del af bekendtgørelsen Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, som trådte i kraft i 2008.

Kontrolløruddannelsen består af 4 moduler med emner som stadionsikkerhed, kontrollørens opgaver, love og regler samt publikumshåndtering. Derudover vil kursisten i slutningen af uddannelsen få udleveret en test, som skal bestås for at kunne tilgå sit uddannelsesbevis.

Uddannelsen tager 20 timer og forløber over lørdag og søndag:
– Lørdag 08:00 – 18:00
– Søndag 08:00 – 18:00

Forplejning:
Begge dage er der forplejning i form af morgenmad, frokost (inkl. 1 sodavand), frugt, kage, vand, kaffe og the.

Efter bestået uddannelse kan kursisten tilgå sit kursusbevis fra Divisionsforeningen, som bevis på sin kursusdeltagelse. Kursisten skal derefter ansøge politiet om at få tilsendt sit autorisationskort som kontrollør. Der er normalt en behandlingstid på ca. 14 dage. Vær opmærksom på, at man ifølge lovgivningen først må arbejde som kontrollør, når man har modtaget sit autorisationskort fra politiet.

Tilmelding:
Deltagelse på kursus for kontrolløruddannelsen koster kr. 2.500 pr. person (ex. moms), hvilket dækker omkostningerne til undervisning, kursusmaterialer og forplejning. Hvert kursus har et maksimum på 25 deltagere.

Tilmelding kræver oprettelse af personlig profil, da kursisten efter kurset tilgår sit uddannelsesbevis via profilen. Det er ligeledes her kursisten kan tilgå undervisningsmateriale før og efter kurset. Det er muligt for kursisten at downloade undervisningsmaterialet til egen computer eller printe det, da der vil ikke blive udleveret undervisningsmateriale på selve kurset

Uddannelsesbevis:
Efter bestået uddannelse kan kursisten tilgå sit uddannelsesbevis fra Divisionsforeningens uddannelseshjemmesiden, som bevis på sin deltagelse. Kursisten skal derefter ansøge politiet om at få tilsendt sit autorisationskort som kontrollør. Der er normalt en behandlingstid på ca. 14 dage. Vær opmærksom på, at man ifølge lovgivningen først må arbejde som kontrollør, når man har modtaget sit autorisationskort fra politiet.

Betingelser:

 • Ved tilmelding skal kursisten angive tilhørsforhold til vagtfirma og klub. Kursusdeltagelsen er forudsat at det angivne vagtfirma / egen klub godkender deltagelsen:
   • Ved godkendelse af kursistens deltagelse, hæfter vagtfirmaet / egen klub for tilmeldingen og fakturering.
   • Godkender vagtfirmaet / egen klub ikke kursistens tilmelding, kan kursisten ikke deltage på kurset.
 • Ved tilmelding skal kursisten bekræfte at, have ageret føl i minimum 2 kampe og have overværet visitering foretaget af en autoriseret kontrollør.
 • For at kunne bestå uddannelse skal kursisten have været til stede under hele uddannelsen.
 • Kursisten skal bestå den afsluttende test for at kunne tilgå sit kursusbevis.
 • Kursisten kan op til 10 dage før selve kurset, framelde sin deltagelse på kurset. Derefter koster det kr. 1.500,- at framelde sig.
 • Vi gør opmærksom på at det enkelte kursus kan blive aflyst, hvis der f.eks. ikke er nok tilmeldinger. Kurset kan blive aflyst op til 5 dage før kursets start.

Dispensationsmuligheder:
Da bekendtgørelsen Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder trådte i kraft i 2008 var det muligt at søge dispensation for enkelte dele af uddannelsen, hvis man fx havde gennemgået uddannelsen til vagt. Denne dispensationsmulighed blev dog indskrænket i forbindelse med ændringen i lovbekendtgørelsen i 2013, da man ønskede at sikre et ensartet højt fagligt niveau blandt kontrollørerne. Hvis man er i tvivl om man kan søge dispensation, kan man kontakte Kasper Kragh. Ændringen i lovbekendtgørelsen var en af flere, som fulgte ovenpå udarbejdelsen af handlingsplanen ”Gode fodboldoplevelser for alle”.

Tilmelding til kontrollørkursus
NB! Det er ikke muligt at blive skrevet på venteliste til kommende kurser eller tilmelde sig via mail til administrator. 

Følgende kurser er planlagt i 2023:

Q1:

 • 13.-14. januar 2024 – Parken, København
 • 20.-21. januar 2024 – Brøndby Stadion (dobbeltkursus)
 • 27.-28. januar 2024 – Right to Dream Park, Farum
 • 3.-4. februar 2024 – Helsingør Stadion
 • 17.-18. februar 2024 – Vejle Stadion
 • 17.-18. februar 2024 – Parken, København
 • 23.-24. marts 2024 – Brøndby Stadion

Q2:

 • Ingen

Q3:

 • Nærmere info følger

Q4:

 • Nærmere info følger