Spillerkontrakter

Herunder kan du finde DBU’s standardspillerkontrakter med tilhørende vejledninger

Spillerkontrakter

Standardspillerkontrakt, Herrer – dansk

Standardspillerkontrakt, Herrer – Engelsk

Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees – dansk

Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees – engelsk

Overenskomstens mindsteløn

Lejeaftaler

Lejeaftale, Herrer – dansk

Lejeaftale, Herrer – engelsk

Ophørsaftaler

Aftale om ophør af spillerkontrakt, Herrer – dansk

Aftale om ophør af spillerkontrakt, Herrer – engelsk

Vejledninger til spillerkontrakter

Vejledning til spillerkontrakten

Vejledning til lejeaftalen

Vejledning til ophørsaftalen

Tjeklister

Tjekliste til spillerkontrakten

Tjekliste til lejeaftalen

Tjekliste til ophørsaftalen

Dokumentoversigt ved kontrakter & agentadministration

Dokumentoversigt