SLO Guidelines

SLO Guidelines er opstået gennem et samarbejde mellem Divisionsforeningens sikkerhedsgruppe og SLO’erne. SLO Guidelines beskriver forventningerne til sikkerhedschefen, den ansvarlige kontrollører i udebaneafsnittet og SLO’en på kampdagen.

SLO Guidelines er det første dokument med en tydelig beskrevet forventningsafstemning mellem parterne, der skal være med til at sikre en god og sikker afvikling af kampene. Læs her…

Se også UEFA Pratical Guide to Supporter Liaison.