Sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Loven vedrørende sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Lovens formål er at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuerne og andre tilstedeværende.

Den indeholder i alt 7 kapitler, herunder paragraffer om generel karantæne, autorisation af kontrollører, videregivelse af oplysninger, indretning og godkendelse af stadioner og straffebestemmelser.

 

Læs Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder på Retsinformationer.dk