Mindeord for Per Thomsen

Per Thomsen er død, 68 år gammel.

 

Bestyrelsesmedlem og æresmedlem i Avarta BK Per Thomsen er afgået ved døden efter længere tids sygdom.

 

Per var en sand ildsjæl for sin klub Avarta BK i en menneskealder, for hvem han også repræsenterede politisk via DBU’s repræsentantskab, Programudvalget og det tidligere 2. divisionsudvalg (nu Divisionsudvalget for 2. og 3. division). I regi af sidstnævnte havde han et årelangt samarbejde med afdøde Jørn Kønig, de var begge ildsjæle for deres klubber, og divisionsklubbernes vilkår lå dem stærkt på sinde. Per Thomsen havde en stor andel i den positive udvikling, der har været i 2. division, som de senere år har udmøntet sig i ændringen af turneringsstrukturen til nu 2 og 3. division, med en markant stærkere platform at stå på for klubberne i de to rækker.                

 

Per havde et langt virke som frivillig i Avarta BK, hvor han både har været træner, holdleder og sportschef. Per var aldrig været bleg for at hjælpe de små hold, og der var aldrig en opgave, der var for lille. I 2020 blev Per udnævnt til æresmedlem i Avarta BK.

 

Vi vil fra Divisionsforeningen gerne takke Per Thomsen for hans enestående arbejde for Avarta BK, Divisionsforeningen og for dansk klubfodbold.

 

Vores tanker går til familien og alle i Avarta BK.

 

Per Thomsen bisættes fredag den 9/6 kl. 13.00 i Grøndalslund Kirke i Rødovre.

 

Æret være Per Thomsens minde.