SAFE Denmark Version 2.0

SAFE Denmark projektet kan stadig blive et utroligt værdifuldt værktøj i genåbningen af kultur- og oplevelseserhvervene og et værn mod fremtidig nedlukning. Oplevelses- og kulturerhvervene skal nu opleve en seriøs bevægelse fremad, hvis ikke skaderne skal blive meget voldsomme og uoprettelige. Tiden er nu blevet for knap til at gennemføre SAFE Denmark projektet i sin oprindelige version. Derfor har alle projektets parter udviklet og bakker fuldt en op om den reviderede version 2.0 af SAFE Denmark Version.

Det er ikke længere muligt at gennemføre SAFE i sin oprindelige version. Den videnskabelige ramme fordrer 2 måneder til afvikling, og dermed kommer resultaterne for sent til at kunne anvendes i genåbningen.

Derfor har de involverede parter udviklet en version 2.0 af SAFE, hvor man hurtigere får videnskabeligt anvendelige erfaringer og data. Se vedhæftede notat.

Partnerne bag SAFE 2.0 er bl.a. Dansk Erhverv, Dansk Boldspil-Union, Dansk Live, Live Nation, NorthSide, Tinderbox, Roskilde Festival, Smukfest, Horesta, Bellacenteret, og Divisionsforeningen.

SAFE 2.0 En sundhedsforsvarlig genåbningsmodel for større publikumsarrangementer baseret på Superligaordningen, hvor dokumentation for test og vaccination er adgangsgivende og værdifulde sundhedsdata opsamles. Logistik og it-platform er færdigudviklet i samarbejde med KMD og Falck. Det kommende Coronapas kan implementeres i modellen, så snart det udkommer.

Erfaringsopsamling. Hurtig implementering af SAFE 2.0 i april vil give værdifuld viden og erfaring med test, logistik og publikumsadfærd i en sikker ramme så næste trin kan rulles ud til koncertarrangører samt sommerens store kulturoplevelser, herunder EM i maj måned. Alle digitale og fysiske processer og resultater vil blive dokumenteret og kan, hvis der sættes i gang tidligt nok, i princippet bidrage som input til Coronapas udviklingen.

I samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed opsamles data og erfaring der kan danne grundlag i konkrete udformning af kommende genåbninger og benyttes til videnskabelig bearbejdning.

Også udrulningen af SAFE 2.0 sker i samarbejde med sundhedsmyndighederne der fastlægger de nødvendige retningslinjer for afstand, sektionsstørrelse, adfærd og hygiejne.

Set i lyset af det store behov for erfaring og viden om publikumshåndtering der nødvendigvis kommer som følge af genåbningen i foråret og sommeren, er gennemførsel af SAFE 2.0 med afvikling af 3FSuperligakampe, et solidt og sundhedsforsvarligt valg.

Det vil samtidig være lige behandling af konkurrerede kulturtilbud, at 3F Superligaen får mulighed for at igen at bevise sine evne til sikker afvikling af publikumsaktiviteter hvor publikum sidder ned med afstand, samtidig med at værdifuld erfaring og viden tilvejebringes og anvendeliggøres.


SAFE Denmark Version 2.0