Videnskabelig godkendelse baner vejen for store publikumsarrangementer i 2021

Dansk Live og Divisionsforeningen har fået godkendt deres forsøg, som kan være en vej til genåbning af bl.a. koncerter, festivaler og fodboldkampe i 2021. Godkendelsen af det videnskabelige projekt vækker glæde hos Dansk Live, Dansk Erhverv, HORESTA og Divisionsforeningen, hvor man ser store muligheder i projektet.

Ved at teste 30.000 deltagere for corona vil Dansk Live og Divisionsforeningen i starten af 2021 gennemføre et stort videnskabeligt projekt, som kan bane vejen for en sikker gennemførsel af nogle af danskernes største, fælles oplevelser.

Parterne har i dag fået videnskabsetisk godkendelse af projektet fra De Videnskabsetiske Komitéer i Region Midtjylland. Det glæder Dansk Live, der arbejder for de danske festivaler og spillesteders vilkår:

”Vi har længe arbejdet stenhårdt for at skabe en solid basis for gennemførslen af de danske festivaler og koncerter i 2021. Vi er helt og holdent overbeviste om, vi sammen med Divisionsforeningen har fundet en gangbar model. Derfor er vi meget glade for at have fået videnskabelig opbakning, så vi kan fortsætte vores planer og gennemføre projektet. Det skal meget gerne føre til en tiltrængt festivalsommer og mange gode koncertoplevelser i hele landet i 2021,” udtaler Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live.

Fra fodbold til koncerter og festivaler i tre trin: Sådan gennemføres projektet

Med afsæt i en række 3F Superligakampe vil projektet undersøge den smittereducerende effekt ved screening af tilskuere med hurtigtest (antigentest) før fodboldkampene som løsningsmodel, som kan give mulighed for at minimere afstandskravet. Undersøgelsen er bygget op om tre trin:

Det første og nu godkendte trin – fodboldmodellen – vil udendørs screene tilskuerne ved en række 3F Superligakampe i starten af det nye år. På kampdagen testes publikum både med en antigentest (hurtigtest) og en PCR-test (laboratorietest). Seks dage efter fodboldkampe følges der igen op med en PCR-test for at måle på den smittereducerende effekt af antigentest og den minimerede afstand, samt sikre, at forsøget ikke bidrager til øget smittespredning i samfundet. 

Parallelt hermed planlægges yderligere to trin i form af en ’koncert- og konferencemodel’, der vil afprøve det samme set-up indendørs og uden afstandskrav, samt en ’festivalmodel’, der skal simulere situationer, hvor deltagerne bevæger sig mere rundt blandt hinanden. Gennemførslen af trin 2 og trin 3 afventer resultaterne fra trin 1.

Ifølge Dansk Erhverv, er perspektiverne for studiet store:

”Viser vores undersøgelse den tiltænkte effekt, vil det gavne på tværs af mange kultur- og oplevelseserhverv, herunder større sports- og idrætsbegivenheder, koncert-, teater- og festivalaktiviteter samt konferencer og seminarer. Samtidig vil det være med til at udbrede testningen i Danmark til personer, som måske ellers ikke ville være blevet testet – særligt personer uden symptomer,” siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

Integration med alle testresultater og vaccine har store muligheder

Danmarks testsystem forbedres hele tiden, og vaccineprogrammer er så småt ved at blive en realitet.

Projektets resultater og de løsninger, det kan udvikle, kan få endnu større betydning, hvis man bruger muligheden for at integrere med alle testresultater, samt om en person er vaccineret.

Det kan fx gøres ved at udvide det nuværende COVID-19 pas. Et COVID-19 pas med et gyldigt negativt testsvar, en antistoftest eller et bevis på, at man har fået en vaccine, kan være det, som giver en person mulighed for at deltage i arrangementer. Ifølge direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, rummer det fantastiske muligheder for genåbningen:

”Muligheden for integration af alle test og vaccineresultater vil være en fantastisk løsning for oplevelsesøkonomien og for os, der samler mange mennesker til begivenheder. Dertil kan en hurtigtest være et supplement til laboratorietesten, som kan være med til at sænke smittetrykket i hele samfundet,” udtaler Claus Thomsen.

Også Professor og ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard, der har bidraget til projektet, er optimistisk på arrangørernes vegne:

”Hurtigtesten kan hjælpe med at undgå smittespredning, hvilket vi nu vil undersøge. Personer med symptomer skal slet ikke komme til arrangementer, og de personer uden symptomer, der smitter mest, er også dem, der udskiller mest virus. Og testen har nemmere ved at finde dem, der udskiller meget virus, end dem, der udskiller lidt virus,” udtaler Lars Østergaard, og fortsætter:

”Hvis arrangementerne, vi er ved at sætte op på en række stadioner, viser sig at være forsvarlige, så har man et grundlag at arbejde ud fra. For så har vi erfaringen fra fodboldkampene samtidig med, vi til den tid har studeret effekten af vaccinerne og ved om smitten kan gives videre, selvom man har fået en vaccination,” slutter Lars Østergaard.

 

Kontakt:

Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live

Tlf.: 28 78 66 37

Mail: esben@dansklive.dk  

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen

Tlf.: 20 68 30 55

Mail: thom@df.dbu.dk

Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv

Tlf.: 31 43 67 93

Mail: lrn@danskerhverv.dk

Kirsten Munch Andersen, politisk direktør i HORESTA

Tlf.: 27 24 00 02

Mail: kma@horesta.dk

Fakta: Metoden bag projektet er afgørende

Den sundhedsfaglige metode er helt afgørende for forsøget med at genåbne Danmark. Godkendelsen af projektet kommer fra De Videnskabsetiske Komitéer i Region Midtjylland. Det betyder, at projektet metodisk og videnskabeligt kan bruges til at vise den ønskede effekt, mens det samtidig sikres, det er forsvarligt at gennemføre projektet.

Projektet er blevet til i samarbejde mellem Divisionsforeningen og Dansk Live og med aktiv inddragelse af professor og ledende overlæge ved Aarhus Universitet, Lars Østergaard samt overlæge ved Amager og Hvidovre Hospital, Jan Gorm Lisby. De er begge betydelige kapaciteter på det sundhedsfaglige område: Lars som leder af Testcenter Danmarks nye faciliteter ved Skejby i Aarhus og Gorm som medlem af Statens Serum Instituts ekspertgruppe vedr. faglige anbefalinger for anvendelse af covid-19 tests.

For at sikre tilstrækkelig sundhedsfaglig evidens og sikkerhed i forsøget er der til projektet foretaget en grundig styrkeberegning på metoden og det nødvendige deltagerantal af lektor ved Aarhus Universitet Henrik Støvring. Forsøget vil desuden kun kunne gennemføres, hvis myndighederne tillader det.