Turneringsregler


1.0 Kampene i Reserveligaen afvikles generelt efter de samme regler som gælder i propositionerne for 3F Superliga og NordicBet LIGA (fx spilletiden er 2 x 45 minutter, 1 Reservemålmand + 6 markspillere på bænken, op til 5 indskiftninger o.s.v.) – dog med følgende undtagelser:

1.1 Da kampene er oprettet som ”enkeltkampe” (svarende til når der oprettes en træningskamp for klubberne inden sæsonstart/forårsstart) er der ikke krav om oprettelse af et holdskema. Den enkelte holdleder skal dog have styr på hvilke spillere der repræsenterer klubben/reserveliga holdet i tilfælde af en klage fra modstanderholdet, kampens dommer ønsker det oplyst m.v.

1.2 Man kan frit anvende et alternativt spillested i forhold til sit normale spillested i turneringen. Af den grund er der ingen gældende stadion- eller banekrav udover at man som altid bør tilskynde den bedst mulige banestandard, de rigtige mål, sikkerhedsafstande ligesom man børe have passende fysiske rammer til aktørerne/dommerne.

1.3 Udover sine i forvejen egne registrerede spillere (som har sit spillercertifikat registreret i klubben) kan hver klub anvende op til 3 prøvespillere (som ikke har sit spillercertifikat hos klubben). Det er klubbernes eget ansvar at sikre evt. andre klubbers tilsagn om benyttelse af lånespillere, herunder enhver form for konsekvenser der måtte være i forhold til at benytte dem.  

1.4 Der er som udgangspunkt ikke et karantænesystem i Reserveligaen. Dommerne uddeler advarsler og udvisninger i kampene på samme vilkår som i 3F Superliga og NordicBet LIGA, men de medfører ingen registrering af karantænepoint og de vil ikke udløse karantæne i 3F Superliga/NordicBet LIGA hvis der er tale om ”normale forseelser i fodboldkampe jf. fodboldlovens bestemmelser”  

1.5 Dog kan spillere/trænere/officials risikere karantæne overført til 3F Superliga/NordicBet LIGA hvis de i Reserveligakampe udvises og indberettes for forseelser af særlig voldelig karakter eller forseelser hvor de ved ord eller handling i særlig grad bringer fodboldspillet i miskredit. Det vil i givet fald være op til Fodboldens Disciplinærinstans at behandle, og evt. sanktionere, ved den type indberetninger.